Trainingen en diensten

Heeft u ondersteuning nodig? Dan helpen wij u graag middels persoonlijke trainingen op maat.

Via onderstaand stappenplan wordt toegelicht hoe u uw MijnGezondheid.net instellingen juist inricht.

Start met het openen van het zorgverlenersportaal vanuit
uw Medicom omgeving door op het volgende icoon te klikken:

Log vervolgens in met de gegevens die u van onze Medicom collega’s heeft ontvangen.

Voor het instellen van de MGn agenda kunt u de stappen volgen in de onderstaande twee video’s:

 • Check bij instellingen van de arts(en) hoever de patiënt een afspraak vooruit kan plannen, hoever de patiënt minimaal vooruit plant en of de 16+ populatie/ nieuw ingeschreven patiënten automatisch worden aangemeld.

 • Check bij medewerkers wie documenten en labuitslagen mag publiceren.

 • Check tabje algemene informatie voor de praktijkgegevens, logo uploaden, patiëntmutaties binnen laten komen ja/nee, antwoordtermijn e-consult.

 • Check tabje faciliteiten voor de instelling in welke mate het dossier wordt vrijgegeven en of de faciliteiten goed staan.

 • Check tabje medewerkers om te bepalen aan wie de patiënt een e-consult kan stellen en/of bij welke medewerker een afspraak gemaakt kan worden. 

Medicom agenda instellingen ;

Medicom onderhoud instellingen MGn ;

Zorgverlenersportaal ;

Checklist

Neem contact op met onze consultants!

Stuur een mail naar consultancyehealth@pharmapartners.nl

Heeft u vragen?

Stap voor stap

Indien u een praktijkwijziging bent ondergaan waarin bijvoorbeeld een gepensioneerde arts is vervangen door een andere arts, wordt er een nieuw MijnGezondheid.net portaal aangemaakt voor de nieuwe arts. Het is belangrijk dat dit portaal opnieuw wordt ingericht. Hoe u dat precies doet en welke hulp wij daarbij kunnen bieden is op deze pagina te vinden. 

Wat te doen
bij een
praktijkwijziging

Neem dan contact op met onze Customer Support afdeling: bel 088 6 888 888 of maak een melding aan via het klantportaal.

 

 

Heeft u behoefte aan een verdiepende training over MijnGezondheid.net en/of de samenwerking tussen de huisarts & apotheek? Mail naar ehealth@pharmapartners.nl.

Heeft u vragen over MijnGezondheid.net?

Om ook de adoptie van MGn bij uw patiënten goed te laten verlopen kunt u gebruik maken van het promotiemateriaal op de promotiepagina. Hier staan verschillende promotiematerialen zoals folders en posters.

 

Uw patiënten buiten de praktijk of apotheek bereiken? Plaats een advertentie in het buurtkrantje of verwijs naar MijnGezondheid.net in de jaarlijkse griepvaccinatie uitnodiging.

 

MijnGezondheid.net is inmiddels helemaal opgenomen in uw werkproces. Heeft u nog extra tips nodig? Bekijk dan de checklist voor de huisartsenpraktijk of voor de apotheek via onderstaande buttons.

 

Stap 6: Tips

Hoe nu verder?

Als jullie op het cluster of in de regio als apotheken en/of huisartsenpraktijken samenwerken met MijnGezondheid.net is het raadzaam om dit onderwerp terug te laten komen in een periodiek werk-/regio overleg. Ook kan het handig zijn om dit punt te bespreken tijdens het multidisciplinaire overleg zodat het gebruik vanuit verschillende disciplines wordt geëvalueerd. Hierna kan er eventueel bijgestuurd worden om de samenwerking te optimaliseren.

 

Stap 5: evalueren en bijsturen

Hoe zorgen jullie ervoor dat de samenwerking optimaal blijft?

 • Draag kennis over binnen de apotheek en huisartsenpraktijk: wie is er verantwoordelijk voor wat? laat dit ook terugkomen tijdens het werkoverleg .

 • Maak een maskerbrief aan en personaliseer deze. Bekijk de hulpkaart voor Medicom

 • Maak een test patiënt aan in Medicom zodat u kunt zien wat uw patiënten zien in MijnGezondheid.net: hulpkaart Medicom.

 • Begin met het individueel uitnodigen van een klein aantal patiënten in Medicom en Pharmacom.

 • Vraag deze patiënten om feedback

 • Nodig uiteindelijk al uw patiënten (16+) uit om gebruik te maken van MijnGezondheid.net. Gebruik hiervoor deze handleiding in Medicom en Pharmacom.

Om MijnGezondheid.net goed te gebruiken is het belangrijk om uw patiënt hierin mee te nemen. De volgende punten zijn hierbij van belang:

Om MijnGezondheid.net goed te gebruiken is het belangrijk om uw patiënt hierin mee te nemen.

Stap 4: overige zaken

Welke punten zijn er nog meer van belang als u start met MijnGezondheid.net?

Het is van belang om met de huisartsenpraktijk en/of apotheek waar u intensief mee samenwerkt afspraken te maken over welke medicatie een patiënt wel en niet mag herhalen. Via MijnGezondheid.net kunt u hier invulling aan geven.

 

Bij het samenwerken via MijnGezondheid.net zijn er een aantal onderdelen waarover u onderling afspraken kunt maken. Denk hierbij aan:

Hoe u omgaat met aanvragen van bijvoorbeeld opiaten of verslavingsgevoelige middelen

Het termijn die de arts heeft om te fiatteren

Wie de patiëntmutaties gaat verwerken

Welke frequentie er gekozen wordt met betrekking tot de batchaanmelding.

Stap 3: samen verder

Welke afspraken maken jullie?

Er zijn 3 instellingen die van belang zijn voor de samenwerking tussen huisarts en apotheek. In de onderstaande tabel ziet u waar u deze instelling kunt vinden.

Swipe de tabel naar links om alles te zien.

Hieronder kunt u de stappen doorlopen voor uw (gewenste) situatie voor het medicatie bestellen in MijnGezondheid.net eventueel in samenwerking met de huisartenpraktijk of de apotheek. U ziet gelijk welke instellingen u hiervoor waar dient te maken, wat er bestelbaar is voor de patiënt en welke route de medicatie aanvraag aflegt.  

Stap 2: stem de behoeften af

Welke route werkt
het beste voor jullie?

Informeer dan de huisartsenpraktijken met MGn bij u in de buurt of op uw cluster over uw deelname. Hetzelfde geldt ook andersom: bent u een huisartsenpraktijk die gaat starten met MGn? Informeer de apotheken die MGn gebruiken bij u in de buurt of op uw cluster over uw deelname.

Inventariseer samen welke afspraken er nu gemaakt zijn en of er naar aanleiding van de start van MijnGezondheid.net nog extra, aanvullende afspraken gemaakt dienen te worden.

Maak kenbaar bij de start van uw MijnGezondheid.net implementatietraining dat u samen gaat werken met andere zorgverleners op uw cluster. De consultant zal hier dan extra aandacht aan geven tijdens de training.

Bent u een apotheek die net is gestart of gaat starten met MijnGezondheid.net (MGn)?

Instelling

Systeem

(De instelling bij de huisarts is leidend)

Bestelroute

Medicom

Hoofdmenu > Praktijkbeheer > Onderhoud instellingen > Kies een verzameling met instellingen: MGn > Artsen > Selecteer arts > Receptbenodigde medicatie bestelbaar via huisartsvan een kolom

Pharmacom

Beheer > Beheer Pharmacom > MGn > Receptbenodigde medicatie bestelbaar

Specialistenreceptuur

Medicom

Hoofdmenu > Praktijkbeheer > Onderhoud instellingen > Kies een verzameling met instellingen: MGn > Artsen > Selecteer arts > Specialistische medicatie kan besteld worden door patiënt

Pharmacom

Beheer > Beheer Pharmacom > MGn > Specialistenreceptuur aanvragen blokkeren

Tijdelijke medicatie

Medicom

Is nooit bestelbaar via Medicom

Pharmacom

Beheer > Beheer Pharmacom > MGn > Tijdelijke medicatie uitsluiten voor herhaling

Zijn er collega huisartsen of apotheken bij u in de buurt die al gebruik maken van MijnGezondheid.net? Geef aan dat jullie ook starten en vraag de consultant tijdens de implementatietraining om tips met betrekking tot het gebruik.  

 

Stap 1: bepaal uw huidige situatie

Waar staat u nu?

Via onderstaand stappenplan wordt dit verder toegelicht. Dit stappenplan kunt u gebruiken ter voorbereiding op de implementatietraining of ter naslagwerk indien u al gebruik maakt van MijnGezondheid.net.  

Met MijnGezondheid.net kunnen uw patiënten 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij hun huisarts of apotheek. Om MijnGezondheid.net optimaal aan te bieden voor uw patiënt kunt u de samenwerking opzoeken met de apotheek of huisartsenpraktijk in uw regio.

 

Stap voor stap

Samenwerking
huisarts
+ apotheek