PharmaPartners zet zich in om de eerste lijn te ondersteunen door middel van innovatieve ICT-oplossingen. In samenwerking met zorggroepen, en dus ook Onze Huisartsen, streven we ernaar om de huisartsenzorg toegankelijker, efficiënter en effectiever te maken.

Belangrijk in onze samenwerking is het benutten van groepskracht in de breedste zin van het woord. Wij als PharmaPartners ondersteunen dit door zorgverleners in staat te stellen om naadloos samen te werken in de regio, informatie te delen met andere zorgverleners en de patiënt op nummer één te zetten.

Niet alleen jullie, maar ook wij dromen over huisartsenzorg met zin.

Met vriendelijke groet,

Gerard van Haperen, Directeur Huisartsenzorg PharmaPartners
Het is een bijzondere tijd voor de gezondheidszorg, en in het bijzonder voor de eerstelijnszorg. In de tien jaar tijd dat PharmaPartners en Onze Huisartsen samenwerken, is er veel veranderd. Dit zal de komende jaren niet anders zijn. Als Directeur Huisartsenzorg bij PharmaPartners, sta ik graag stil bij de waarde van onze samenwerking met zorggroep Onze Huisartsen. We staan aan het begin van grote veranderingen; nieuwe toepassingen van AI, ontwikkelingen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en wie weet wat voor soort toepassingen waar we nu als maatschappij nog niet eens over nadenken.

Het is dan ook belangrijk om vast te houden aan onze waardes, duidelijke fundamenten en een hechte samenwerking, waarbij we ons richten op het bieden van continuïteit, vertrouwen en respect voor de zorgverlener, de patiënt en het individu.
Voorwoord
PharmaPartners zet zich in om de eerste lijn te ondersteunen door middel van innovatieve ICT-oplossingen. In samenwerking met zorggroepen, en dus ook Onze Huisartsen, streven we ernaar om de huisartsenzorg toegankelijker, efficiënter en effectiever te maken.

Belangrijk in onze samenwerking is het benutten van groepskracht in de breedste zin van het woord. Wij als PharmaPartners ondersteunen dit door zorgverleners in staat te stellen om naadloos samen te werken in de regio, informatie te delen met andere zorgverleners en de patiënt op nummer één te zetten.

Niet alleen jullie, maar ook wij dromen over huisartsenzorg met zin.

Met vriendelijke groet,

Gerard van Haperen, Directeur Huisartsenzorg PharmaPartners
Het is een bijzondere tijd voor de gezondheidszorg, en in het bijzonder voor de eerstelijnszorg. In de tien jaar tijd dat PharmaPartners en Onze Huisartsen samenwerken, is er veel veranderd. Dit zal de komende jaren niet anders zijn. Als Directeur Huisartsenzorg bij PharmaPartners, sta ik graag stil bij de waarde van onze samenwerking met zorggroep Onze Huisartsen. We staan aan het begin van grote veranderingen; nieuwe toepassingen van AI, ontwikkelingen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en wie weet wat voor soort toepassingen waar we nu als maatschappij nog niet eens over nadenken.

Het is dan ook belangrijk om vast te houden aan onze waardes, duidelijke fundamenten en een hechte samenwerking, waarbij we ons richten op het bieden van continuïteit, vertrouwen en respect voor de zorgverlener, de patiënt en het individu.
Voorwoord