Kortom, de koppeling tussen Medicom en de Aanmeldzuil biedt een win-winsituatie voor zowel praktijkmedewerkers als patiënten. Het verhoogt de efficiëntie van de praktijk,

verbetert de patiëntervaring en geeft waardevol inzicht in de stroom van patiënten. Door het automatiseren van het aanmeldproces kunnen assistenten zich concentreren op hun kerntaken en de zorg verlenen die patiënten verdienen.

Voor patiënten biedt de Aanmeldzuil meer privacy. In plaats van in een volle wachtkamer zijn of haar voornaam, achternaam en geboortedatum te moeten doorgeven aan de assistent, kan de patiënt deze gegevens zelf

intypen op de Aanmeldzuil dankzij de koppeling met Medicom.. Dit zorgt voor een gevoel van controle en vertrouwelijkheid.

Medicom kan gekoppeld worden aan een aanmeldzuil. Onze partners bieden een totaaloplossing waarbij de aanmeldsoftware, aanmeldzuil en de koppeling met Medicom inbegrepen zijn.

Een ander voordeel voor de assistent is dat er geen tijd meer besteed hoeft te worden aan het doorsturen van de patiënt naar de juiste wachtkamer. De Aanmeldzuil kan gegevens,

zoals de reden van het bezoek en eventuele voorkeuren, automatisch registreren en de patiënt direct naar de juiste wachtkamer of specialist doorverwijzen. Dit vermindert het

risico op verwarring en vertragingen. Lange rijen voor de balie van de assistent zijn dan verleden tijd.

Automatisch registreren

Daarnaast geeft de Aanmeldzuil extra inzicht in de patiëntenstromen. Praktijkmanagers kunnen deze gegevens analyseren en trends identificeren, zoals piekmomenten in de aanmeldingen of mogelijke knelpunten in de wachttijden. Met deze informatie kunnen praktijkprocessen beter

gestroomlijnd worden en de dienstverlening verder geoptimaliseerd. Dit leidt tot een betere planning en een efficiëntere toewijzing van middelen, waardoor de algehele patiëntervaring wordt verbeterd.

Inzicht in patiëntenstromen

Nu Medicom een koppeling heeft met de aanmeldzuil in huisartsenpraktijken wordt de administratieve last voor assistenten aanzienlijk verminderd. In plaats van kostbare tijd te besteden aan het handmatig aanmelden van elke patiënt, kunnen assistenten zich nu meer op andere taken richten. Dit bevordert de productiviteit en efficiëntie in de praktijk.

Aanmeldzuil

Minder administratieve last voor assistenten

“Zorgprofessionals gebruiken de beslisondersteuning op twee manieren. De een vindt het fijn om kennisregels direct tijdens het consult op te pakken en af te handelen, de ander geeft er de voorkeur aan om af en toe een selectie te maken en een rijtje af te werken. Casefinding dus.”

De patiënt neemt contact op met de assis-tente voor een afspraak met de huisarts. MedicomSmart notificeert de assistente dat de patiënt nog een bloeddruk controle dient uit te voeren. De assistente plant extra tijd in voor de patiënt.

Huisarts Adriaan Timmers (Noordwijk)

Met behulp van casefinding kunt u proactief risicoanalyses uitvoeren. Binnen het patiëntenbestand gaat MedicomSmart op zoek naar (chronische) patiënten met een verhoogd risico of die niet volgens de richtlijnen worden behandeld. Vervolgens geeft MedicomSmart voorgestelde acties weer. Iedere zorgverlener binnen de praktijk kan deze opvolgen of onderdrukken. Zo ondersteunt MedicomSmart bij het verlenen van optimale zorg door advies op maat.

Casefinding

Met behulp van richtlijnondersteuning identificeert u (chronische) patiënten met een verhoogd risico op ziekte of overlijden makkelijker en sneller. MedicomSmart toetst het dossier van de patiënt automatisch op basis van actuele zorgstandaarden. Wanneer er sprake is van een afwijking, ontvangt u een melding. Dit signaal kan direct worden opgevolgd (in Medicom). Zo draagt MedicomSmart bij aan betere kwaliteit van zorg én een soepel werkproces. Geen nummers meer overtypen dus.

Richtlijnondersteuning

MedicomSmart is samen met het kennisinstituut Stichting Health Base en een Special Interest Group, bestaande uit huisartsen en bestuurders ontwikkeld, waardoor de module volledig aansluit op de dagelijkse praktijkvoering. Inspringend op de ontwikkelingen in de huisartsenzorg bestaat MedicomSmart uit twee functies: richtlijnondersteuning en casefinfing.

De werkdruk in de huisartsenpraktijk is hoog. Het aantal chronische patiënten stijgt jaarlijks en de zorg verplaatst zich in snel tempo van de tweede naar de eerste lijn. De medische kennis die nodig is om optimale zorg te verlenen, verdubbelt intussen elke vijf jaar. Voor de huisarts is het een hele klus om alle actuele richtlijnen paraat te hebben. MedicomSmart biedt uitkomst.

Eigen regie over zorg

De module Consult Voorbereidende Vragenlijsten biedt de patiënt ook meer regie over zijn of haar zorg. Doordat de patiënt, aan de hand van de vragenlijst, al voor het consult nadenkt over de gezondheidssituatie, komt de patiënt beter voorbereid op consult. De patiënt kan zo een actievere rol in het gesprek nemen en hun zorgbehoefte beter verwoorden. Op deze ma-nier zorgt de module voor meer betrokkenheid en een gevoel van controle bij de patiënt.

Diabetespatiënten die een controle hebben gemist, kunnen snel en eenvoudig door de praktijkondersteuner worden opgeroepen voor een consult. Dat helpt medische risico’s en ziekenhuisopnamen te voorkomen.

MedicomSmart is een geïntegreerde module binnen Medicom die op een slimme,

innovatieve manier werkprocessen binnen uw praktijk ondersteunt: van efficiënte

richtlijnondersteuning voor de beste behandelwijze tot proactieve identificatie van

patiënten met een verhoogd risico.

Voor optimale zorg volgens richtlijnen en
identificatie van risico patiënten

MedicomSmart