Wat betekent dat voor patiënten?
“Bij het gebruik van digitale oplossingen verdwijnt de fysieke huisarts meer naar de achtergrond”, aldus Van de Steeg. “Dat is wennen voor patiënten. We moeten hen daarom meenemen in de veranderingen. Ze moeten meer vertrouwen krijgen in een digitaal triagesysteem en het online advies dat zij krijgen. Ik hoop dat patiënten zich meer bewust worden van hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid door zelf na te denken of het nodig is om naar de huisarts te gaan.”

Hoe ziet de praktijk van de toekomst eruit?
Van de Steeg: “Als alles goed verloopt dan hebben we over een tijdje een digitaal zorgsysteem dat vierentwintig uur per dag bereikbaar is. De patiënt kan dan bijvoorbeeld in het weekend al een digitaal consult krijgen en hoeft niet meer te wachten met bellen tot maandagochtend. Ook worden consultvoorbereidende vragenlijsten ook steeds belangrijker. Zo is zowel de patiënt als de huisarts voorbereid op het consult en benutten we onze tijd efficiënter.”

Door de hoge werkdruk moeten huisartsen taken uit handen geven aan assistentes en praktijkondersteuners. De zorg vraagt om een huisarts die zich meer opstelt als manager en zorgregisseur.

Welke visie heeft huisartsenpraktijk Medi-Mere?
De kern van de visie van Medi-Mere is dat de rollen in de huisartsenpraktijk moeten veranderen. Van de Steeg: “Door de hoge werkdruk moeten huisartsen taken uit handen geven aan assistentes en praktijkondersteuners. De zorg vraagt om een huisarts die zich meer opstelt als manager en zorgregisseur. Daardoor krijgen assistentes een belangrijkere functie omdat ze meer verantwoordelijkheden krijgen en ze een hoog aanpassingsvermogen moeten hebben. Daarnaast is het invoeren van een digitaal triagesysteem cruciaal voor de toekomst van de eerstelijnszorg. Zo’n systeem kan werk overnemen van praktijkondersteuners en assistentes en geeft de huisarts meer informatie voorafgaand aan het consult.”

Een eerste stap om de werkdruk in de praktijken te verlichten, is al gezet. Medi-Mere heeft een communicatiecentrum dat alle vier de vestigingen ondersteunt. “Het is een soort backoffice van onze praktijk”, vertelt Van de Steeg. “Een centrale plek waar alle telefoontjes voor alle vestigingen binnenkomen. Assistentes nemen deze telefoontjes aan en zorgen ervoor dat patiënten doorwezen worden naar de juiste zorgverlener.”

Huisartsenpraktijk Medi-Mere: andere rollen in de praktijk

Maak kennis met Huisartsenpraktijk Medi-Mere, Zorggroep SGE en Gezondheidscentrum Leven. Drie zorgaanbieders met elk een unieke visie en aanpak voor de uitdagingen in de huisartsenzorg. Drie praktijken die bovendien heel vooruitstrevend zijn op het gebied van digitalisering. We stellen hen de vragen waar iedere eerstelijns zorgverlener mee kampt. En trekken lessen uit de ervaringen van deze digitale koplopers. Laat u inspireren. Want de weg naar de praktijk van de toekomst begint nu.

Huisarts Han van de Steeg startte 28 jaar geleden Huisartsenpraktijk Medi-Mere als eenmanszaak in Almere. De praktijk groeide als kool en bestaat tegenwoordig uit vier verschillende praktijken met tachtig medewerkers waarvan 22 huisartsen. Alle locaties beschikken over een POH Somatiek en GGZ. Gezamenlijk zijn er ruim 21.000 patiënten aangesloten.

De zorgvraag groeit en wordt steeds complexer. Er is een groot tekort aan personeel. Ook zien we dat patiënten meer regie willen over hun zorg. Digitalisering van de zorg kan een groot deel van die uitdagingen oplossen. Maar hoe gaat die gedigitaliseerde eerstelijnszorg er in de toekomst dan uitzien? In de nieuwe serie ‘De Praktijk van de Toekomst’ volgen we drie vooruitstrevende spelers in de huisartsenzorg. Wat is hun toekomstvisie? Hoe zetten zij digitale hulpmiddelen in? Welke rol speelt de software van PharmaPartners? En welke hindernissen hebben deze zorgaanbieders moeten overwinnen?

De praktijk van de toekomst

In het spoor van
de Praktijk van de Toekomst

Hoe ziet de praktijk van de toekomst eruit?
“Het begint en eindigt met meer tijd kunnen besteden aan de patiënt”, legt Oron uit. “Ik denk dat diagnostische triagesystemen kunnen helpen de werkdruk te verminderen. Patiënten vullen hun klachten in en er blijft een lijstje van drie à vier mogelijke diagnoses over.” Daarnaast hoopt Oron dat patiënten makkelijk thuismetingen digitaal kunnen delen.

“Ik wil niet alleen lengte, gewicht, bloeddruk en glucosewaarden weten, maar ook het aantal stappen dat een patiënt zet, zijn hartslag in rust en bijvoorbeeld het aantal minuten dat hij of zij dagelijks mindfulness doet. Ik zou graag door een systeem op de hoogte willen worden gebracht van afwijkende trends. Een vervolgstap is een zelflerend systeem dat meteen passende acties voorstelt. We moeten van reactief naar proactief zorg verlenen.”

Zorggroep SGE: digitale huisartsenzorg in Eindhoven

In onze praktijken maken alle patiënten zelf afspraken via MijnGezondheid.net of de MedGemak app

De patiënt kan niet zelf telefonisch contact opnemen of een fysieke afspraak inplannen. Dat kan alleen op initiatief van de arts.

Wat betekent dat voor patiënten?
“Vanaf het eerste contactmoment weet de patiënt al dat hij of zij zich inschrijft voor een volledig digitale huisartsenpraktijk”, legt Hazenberg uit. “De patiënt kan niet zelf telefonisch contact opnemen of een fysieke afspraak inplannen. Dat kan alleen op initiatief van de arts.” Hazenberg verwacht dat patiënten daar geen problemen mee hebben. “De wijk Meerhoven bestaat uit voornamelijk jonge gezinnen die in het dagelijks leven al veel gebruikmaken van digitale oplossingen. Het is een digitale generatie.”

Hoe ziet de praktijk van de toekomst eruit?
Hazenberg denkt dat de huisartsenzorg als geheel in de toekomst een hybride vorm zal aannemen. “De zorg is een menselijke sector en het verlenen van zorg kan niet altijd digitaal. Maar we moeten digitale zorg wel meer omarmen. Alleen op deze manier kunnen we omgaan met de groeiende populatie, de hoge werkdruk en het gebrek aan zorgverleners. Daarnaast moeten mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid. Door je leefstijl te veranderen kun je ernstige klachten en complexe zorg voorkomen.”

Welke visie heeft zorggroep SGE?
De locatie SGE Meerhoven staat in een groeiwijk waar een tekort is aan huisartsenzorg. Daarom wil SGE een digitale huisartsenpraktijk oprichten voor inwoners van de wijk en de rest van Eindhoven. Hazenberg: “Een digitale praktijk heeft als uitgangspunt dat alles digitaal gebeurt, tenzij fysiek contact noodzakelijk is. Dit houdt in dat we telefooncontacten proberen te minimaliseren. Alleen de spoedlijn blijft open.”

Een chatgesprek met een arts kan het telefonisch contact vervangen volgens Hazenberg. “Op dit moment verloopt het eerste contact met de huisartsenpraktijk altijd eerst via de assistent. In de toekomst zie ik dit graag anders. Een patiënt heeft bij klachten het liefst direct contact met een arts. Als een arts verantwoordelijk is voor dit eerste contact via de chat, kan hij of zij patiënten meteen adviseren en zo eventueel geruststellen. De patiënt krijgt dan meer vertrouwen in het advies via de chat, waardoor fysiek contact minder vaak nodig is.” 

Wat betekent dat voor patiënten?
Volgens Oron omarmen patiënten van Gezondheidscentrum Leven de digitale werkwijze. “Sommige patiënten schrijven zich speciaal bij ons in omdat we goede digitale service bieden. Bijna alle huidige patiënten zijn blij met de digitale werkwijze. Mijn oudste patiënt is een man van 89 en en ook hij is tevreden met het portaal. Mensen zijn het al jaren gewend om zaken online te regelen. Denk aan bankieren, verzekeringszaken en sociale dien-sten. De zorg is de laatste sector waar communicatie nog beperkt digitaal verloopt.”

Welke visie heeft Gezondheidscentrum Leven? 
“In onze praktijken maken alle patiënten zelf afspraken via MijnGezondheid.net of de MedGemak app”, vertelt Oron. “Denk daarbij aan het plannen van fysieke, telefonische en videoconsults en visites. Door de digitale aanpak begint het fysieke consult meer ontspannen, zowel voor mij als voor patiënten. Er is geen sprake meer van lange wachttijden aan de telefoon of gedoe aan de balie. Patiënten voelen zich bovendien beter gehoord omdat het proces soepel loopt en ik meer voorkennis heb dankzij hun input in het portaal.”

Naast het standaard inzetten van digitale hulpmiddelen, ziet Oron nog een oplossing voor het verlichten van de werkdruk in de huisartsenzorg. “Als we meer activiteiten buiten de spreekkamer hebben en meehelpen met initiatieven die leiden tot een gezondere leefstijl, dan kunnen we voorkomen dat mensen patiënten worden. Ik ben daarom een netwerk aan het opzetten met de gemeente, complementaire zorgverleners en een aantal scholen. We zijn nu soms nog met meerdere zorgverleners bezig met dezelfde patiënt zonder dit van elkaar te weten. Dat is niet efficiënt.”

Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) levert eerstelijnszorg aan 75.000 Eindhovenaren. De stichting is al 35 jaar actief en bestaat uit tien gezondheidscentra verspreid over de stad. Bij de centra werken 350 medewerkers waarvan vijftig huisartsen, zeventig assistentes en andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten. Daarnaast is er een ondersteuningsorganisatie op het hoofdkantoor. Robert Hazenberg van zorggroep SGE leidt een project waarbij een volledig digitale huisartsenpraktijk wordt opgezet voor inwoners van Eindhoven.

Gezondheidscentrum Leven is opgericht in 2020 en bestaat uit twee praktijken: een overgenomen praktijk in Ridderkerk met 5500 patiënten en een nieuw opgezette praktijk in Gorinchem met meer dan 300 patiënten. Om de uitdagingen in de huisartsenzorg aan te pakken, vindt Huisarts Gordon Oron van Gezondheidscentrum het belangrijk om meer tijd voor de patiënt, leefstijlverbetering en preventie te hebben. Digitalisering is een middel dat dit mede mogelijk helpt te maken.
Gezondheidscentrum Leven: digitale communicatie en preventie

De patiënt kan niet zelf telefonisch contact opnemen of een fysieke afspraak inplannen. Dat kan alleen op initiatief van de arts.

Door de hoge werkdruk moeten huisartsen taken uit handen geven aan assistentes en praktijkondersteuners. De zorg vraagt om een huisarts die zich meer opstelt als manager en zorgregisseur.

Welke visie heeft huisartsenpraktijk Medi-Mere?
De kern van de visie van Medi-Mere is dat de rollen in de huisartsenpraktijk moeten veranderen. Van de Steeg: “Door de hoge werkdruk moeten huisartsen taken uit handen geven aan assistentes en praktijkondersteuners. De zorg vraagt om een huisarts die zich meer opstelt als manager en zorgregisseur. Daardoor krijgen assistentes een belangrijkere functie omdat ze meer verantwoordelijkheden krijgen en ze een hoog aanpassingsvermogen moeten hebben. Daarnaast is het invoeren van een digitaal triagesysteem cruciaal voor de toekomst van de eerstelijnszorg. Zo’n systeem kan werk overnemen van praktijkondersteuners en assistentes en geeft de huisarts meer informatie voorafgaand aan het consult.”

Een eerste stap om de werkdruk in de praktijken te verlichten, is al gezet. Medi-Mere heeft een communicatiecentrum dat alle vier de vestigingen ondersteunt. “Het is een soort backoffice van onze praktijk”, vertelt Van de Steeg. “Een centrale plek waar alle telefoontjes voor alle vestigingen binnenkomen. Assistentes nemen deze telefoontjes aan en zorgen ervoor dat patiënten doorwezen worden naar de juiste zorgverlener.”

Huisartsenpraktijk Medi-Mere: andere rollen in de praktijk

Huisarts Han van de Steeg startte 28 jaar geleden Huisartsenpraktijk Medi-Mere als eenmanszaak in Almere. De praktijk groeide als kool en bestaat tegenwoordig uit vier verschillende praktijken met tachtig medewerkers waarvan 22 huisartsen. Alle locaties beschikken over een POH Somatiek en GGZ. Gezamenlijk zijn er ruim 21.000 patiënten aangesloten.

Maak kennis met Huisartsenpraktijk Medi-Mere, Zorggroep SGE en Gezondheidscentrum Leven. Drie zorgaanbieders met elk een unieke visie en aanpak voor de uitdagingen in de huisartsenzorg. Drie praktijken die bovendien heel vooruitstrevend zijn op het gebied van digitalisering. We stellen hen de vragen waar iedere eerstelijns zorgverlener mee kampt. En trekken lessen uit de ervaringen van deze digitale koplopers. Laat u inspireren. Want de weg naar de praktijk van de toekomst begint nu.

De zorgvraag groeit en wordt steeds complexer. Er is een groot tekort aan personeel. Ook zien we dat patiënten meer regie willen over hun zorg. Digitalisering van de zorg kan een groot deel van die uitdagingen oplossen. Maar hoe gaat die gedigitaliseerde eerstelijnszorg er in de toekomst dan uitzien? In de nieuwe serie ‘De Praktijk van de Toekomst’ volgen we drie vooruitstrevende spelers in de huisartsenzorg. Wat is hun toekomstvisie? Hoe zetten zij digitale hulpmiddelen in? Welke rol speelt de software van PharmaPartners? En welke hindernissen hebben deze zorgaanbieders moeten overwinnen?

De praktijk van de toekomst

In het spoor van
de Praktijk van de Toekomst

Wat betekent dat voor patiënten?
“Vanaf het eerste contactmoment weet de patiënt al dat hij of zij zich inschrijft voor een volledig digitale huisartsenpraktijk”, legt Hazenberg uit. “De patiënt kan niet zelf telefonisch contact opnemen of een fysieke afspraak inplannen. Dat kan alleen op initiatief van de arts.” Hazenberg verwacht dat patiënten daar geen problemen mee hebben. “De wijk Meerhoven bestaat uit voornamelijk jonge gezinnen die in het dagelijks leven al veel gebruikmaken van digitale oplossingen. Het is een digitale generatie.”

Welke visie heeft zorggroep SGE?
De locatie SGE Meerhoven staat in een groeiwijk waar een tekort is aan huisartsenzorg. Daarom wil SGE een digitale huisartsenpraktijk oprichten voor inwoners van de wijk en de rest van Eindhoven. Hazenberg: “Een digitale praktijk heeft als uitgangspunt dat alles digitaal gebeurt, tenzij fysiek contact noodzakelijk is. Dit houdt in dat we telefooncontacten proberen te minimaliseren. Alleen de spoedlijn blijft open.”

Een chatgesprek met een arts kan het telefonisch contact vervangen volgens Hazenberg. “Op dit moment verloopt het eerste contact met de huisartsenpraktijk altijd eerst via de assistent. In de toekomst zie ik dit graag anders. Een patiënt heeft bij klachten het liefst direct contact met een arts. Als een arts verantwoordelijk is voor dit eerste contact via de chat, kan hij of zij patiënten meteen adviseren en zo eventueel geruststellen. De patiënt krijgt dan meer vertrouwen in het advies via de chat, waardoor fysiek contact minder vaak nodig is.” 

Hoe ziet de praktijk van de toekomst eruit?
Hazenberg denkt dat de huisartsenzorg als geheel in de toekomst een hybride vorm zal aannemen. “De zorg is een menselijke sector en het verlenen van zorg kan niet altijd digitaal. Maar we moeten digitale zorg wel meer omarmen. Alleen op deze manier kunnen we omgaan met de groeiende populatie, de hoge werkdruk en het gebrek aan zorgverleners. Daarnaast moeten mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid. Door je leefstijl te veranderen kun je ernstige klachten en complexe zorg voorkomen.”

Wat betekent dat voor patiënten?
“Bij het gebruik van digitale oplossingen verdwijnt de fysieke huisarts meer naar de achtergrond”, aldus Van de Steeg. “Dat is wennen voor patiënten. We moeten hen daarom meenemen in de veranderingen. Ze moeten meer vertrouwen krijgen in een digitaal triagesysteem en het online advies dat zij krijgen. Ik hoop dat patiënten zich meer bewust worden van hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid door zelf na te denken of het nodig is om naar de huisarts te gaan.”

Hoe ziet de praktijk van de toekomst eruit?
Van de Steeg: “Als alles goed verloopt dan hebben we over een tijdje een digitaal zorgsysteem dat vierentwintig uur per dag bereikbaar is. De patiënt kan dan bijvoorbeeld in het weekend al een digitaal consult krijgen en hoeft niet meer te wachten met bellen tot maandagochtend. Ook worden consultvoorbereidende vragenlijsten ook steeds belangrijker. Zo is zowel de patiënt als de huisarts voorbereid op het consult en benutten we onze tijd efficiënter.”

In onze praktijken maken alle patiënten zelf afspraken via MijnGezondheid.net of de MedGemak app

Wat betekent dat voor patiënten?
Volgens Oron omarmen patiënten van Gezondheidscentrum Leven de digitale werkwijze. “Sommige patiënten schrijven zich speciaal bij ons in omdat we goede digitale service bieden. Bijna alle huidige patiënten zijn blij met de digitale werkwijze. Mijn oudste patiënt is een man van 89 en en ook hij is tevreden met het portaal. Mensen zijn het al jaren gewend om zaken online te regelen. Denk aan bankieren, verzekeringszaken en sociale dien-sten. De zorg is de laatste sector waar communicatie nog beperkt digitaal verloopt.”

Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) levert eerstelijnszorg aan 75.000 Eindhovenaren. De stichting is al 35 jaar actief en bestaat uit tien gezondheidscentra verspreid over de stad. Bij de centra werken 350 medewerkers waarvan vijftig huisartsen, zeventig assistentes en andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten. Daarnaast is er een ondersteuningsorganisatie op het hoofdkantoor. Robert Hazenberg van zorggroep SGE leidt een project waarbij een volledig digitale huisartsenpraktijk wordt opgezet voor inwoners van Eindhoven.

Gezondheidscentrum Leven: digitale communicatie en preventie
Zorggroep SGE: digitale huisartsenzorg in Eindhoven

Hoe ziet de praktijk van de toekomst eruit?
“Het begint en eindigt met meer tijd kunnen besteden aan de patiënt”, legt Oron uit. “Ik denk dat diagnostische triagesystemen kunnen helpen de werkdruk te verminderen. Patiënten vullen hun klachten in en er blijft een lijstje van drie à vier mogelijke diagnoses over.” Daarnaast hoopt Oron dat patiënten makkelijk thuismetingen digitaal kunnen delen.

“Ik wil niet alleen lengte, gewicht, bloeddruk en glucosewaarden weten, maar ook het aantal stappen dat een patiënt zet, zijn hartslag in rust en bijvoorbeeld het aantal minuten dat hij of zij dagelijks mindfulness doet. Ik zou graag door een systeem op de hoogte willen worden gebracht van afwijkende trends. Een vervolgstap is een zelflerend systeem dat meteen passende acties voorstelt. We moeten van reactief naar proactief zorg verlenen.”

Welke visie heeft Gezondheidscentrum Leven? 
“In onze praktijken maken alle patiënten zelf afspraken via MijnGezondheid.net of de MedGemak app”, vertelt Oron. “Denk daarbij aan het plannen van fysieke, telefonische en videoconsults en visites. Door de digitale aanpak begint het fysieke consult meer ontspannen, zowel voor mij als voor patiënten. Er is geen sprake meer van lange wachttijden aan de telefoon of gedoe aan de balie. Patiënten voelen zich bovendien beter gehoord omdat het proces soepel loopt en ik meer voorkennis heb dankzij hun input in het portaal.”

Naast het standaard inzetten van digitale hulpmiddelen, ziet Oron nog een oplossing voor het verlichten van de werkdruk in de huisartsenzorg. “Als we meer activiteiten buiten de spreekkamer hebben en meehelpen met initiatieven die leiden tot een gezondere leefstijl, dan kunnen we voorkomen dat mensen patiënten worden. Ik ben daarom een netwerk aan het opzetten met de gemeente, complementaire zorgverleners en een aantal scholen. We zijn nu soms nog met meerdere zorgverleners bezig met dezelfde patiënt zonder dit van elkaar te weten. Dat is niet efficiënt.”

Gezondheidscentrum Leven is opgericht in 2020 en bestaat uit twee praktijken: een overgenomen praktijk in Ridderkerk met 5500 patiënten en een nieuw opgezette praktijk in Gorinchem met meer dan 300 patiënten. Om de uitdagingen in de huisartsenzorg aan te pakken, vindt Huisarts Gordon Oron van Gezondheidscentrum het belangrijk om meer tijd voor de patiënt, leefstijlverbetering en preventie te hebben. Digitalisering is een middel dat dit mede mogelijk helpt te maken.